תנאי שימוש - venia - וניה - Venia

תנאי שימוש - venia

השימוש באתר

השימוש באתר venia (venia.co.il) מותר לכל מי שהינו תושב ישראל וגילו מעל 18 שנים.
בכניסתך לאתר ובשימושך בו הינך מצהיר שתוכן האתר והמידע המתפרסם בו אינו פוגע בך באופן ישיר או עקיף והנך גולש בו מרצונך החופשי בלבד. בעצם כניסתך לאתר הינך מוותר על כל תביעה או טענה שתהיה לך לגבי התוכן המתפרסם באתר.
השירות באתר venia (venia.co.il) ניתן לשימוש בחינם כמות שהוא (AS IS) ולכן הינך מוותר על כל טענה תביעה או דרישה שתהיה לך לגבי איכות יכולות ותכונות השירות באתר.
venia (venia.co.il) משתמש בטכנולוגיה החדישה ביותר לצורך אחזקת האתר ותפעולו, עם זאת venia (venia.co.il) אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופסק, יופרע ויינתן כסידרו וללא הפרעות אם כתקלה בציוד החברה ואו אצל נותני השירות שלה.
התוכן המופיע באתר פורסם בכוונה להעשיר את הידע ולגרום לפתיחות בנושאים הקשורים למין ואו אביזרי מין. אין בתוכן המפורסם באתר, כולל את תאורי הפריטים וההסברים השונים משום המלצה לשימוש, או התחייבות לתוצאה גם אם משתמע כך מהתוכן הכתוב.
venia (venia.co.il) לא תהיה אחראית בפני שום אדם או ישות ואו ישות משפטית כלשהי על אובדן, נזק, פגיעה או חולי שנגרמו, או שנטען שנגרמו, ישירות או בעקיפין, עקב מידע או חוסר מידע שאתר זה מכיל.

קניין רוחני
שם המתחם (Domain) ומתחמים אחרים דומים והקשורים לvenia (venia.co.il) ובכלל זאת סימני המסחר (בין אם רשומים ובין אם כאלו שטרם נרשמו) מהווים את רכושה הבלעדי של venia (venia.co.il)
ואין לעשות בהם שימוש בכל מקרה ללא הסכמה בכתב של venia (venia.co.il) שיינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי.
כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זאת הפטנטים, הזכויות על התוכן, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר לרבות אופן הצגת הקטגוריות, הסדר, שיטות המכירה וכיוצא באלו,
וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, יהוו את רכושה הבלעדי של venia (venia.co.il) בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, את כל סוגי הטקסטים ו/או תמונות ו/או סקריפטים ו/או מודולים ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר ובכלל זאת לעשות כל שימוש בנתונים המופיעים באתר. מובהר כי השימוש באתר מותר באמצעות דפדפני אינטרנט סטנדרטיים בלבד.

רכישה באתר
זכאים לבצע פעולת רכישה באתר כל אדם תושב/ת מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה.
הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר והחוקים המתפרסמים בו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמן מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. מכירת המוצרים באתר תתקיים בתנאי שהמוצר שהזמנתם קיים במלאי החנות וכן בתנאי שבבעלותכם כרטיס אשראי ישראלי בתוקף, והתקבל אישור לביצוע העסקה באמצעות חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס. במידה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהזמנתם אינם קיימים במלאי, venia לא מתחייבת לספק לכם את המוצרים שהוזמנו על ידכם באתר. במקרה זה נשלח הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי. אם חויבתם בטעות, אנא הודיעו לנו, ואנו נדאג לזיכוי מיידי של הכרטיס.
הזמנת המוצרים מתבצעת באמצעות שרת מאובטח בטכנולוגיית SSL. כדי להזמין מוצרים עליכן למלא את הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה: שם המזמין, כתובת וטלפון, וכתובת למשלוח החבילה. צורת משלוח ואת פרטי כרטיס האשראי.
חיוב כרטיס האשראי מתבצע עם משלוח המוצרים בלבד. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים ואו לא מדוייקים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים שרכשתם יגיעו אליכם.
במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, תחויבו בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח או שתינתן לכם האפשרות לבצע איסוף עצמי מהחנות. אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה של ספק מומלץ לפנות אלינו בטלפון או בדואר אלקטרוני המתפרסמים בדף הקשר של האתר.

פרטיות
המוצרים נשלחים באריזה דיסקרטית ללא ציון שם השולח. בדף חיוב כרטיס האשראי יופיע הכיתוב: venia
venia אינה שומרת פרטים אישיים אלא אם ביקשתם לעשות כן במפורש על ידי תהליך הרישום לאתר. פרטים אישיים לרבות פרטי האשראי שמסרתם יגרסו ויושמדו מיד עם השלמת תהליך הרכישה ואישור קבלת המוצר.
אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לגורמים אחרים.

מועד אספקה
אנו נספק את המוצרים שהוזמנו בהתאם לצורת המשלוח שנבחרה בעת תהליך ביצוע ההזמנה. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון - חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
venia (venia.co.il) לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או
  1. במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. עם זאת venia (venia.co.il) תעשה את מירב המאמצים על מנת לספק לכם את המוצרים שרכשתם.

מחירים
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. המחירים אינם כוללים דמי טיפול אריזה ומשלוח, אלא אם צוין לידם במפורש אחרת.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר ובחנות מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליכם לאחר שביצעתם את הזמנתכם,
ונודיע לכם מהו מחירו הנכון של המוצר ונאפשר לכם לרוכשו במחירו הנכון. אם לא תאשרו זאת בתוך שלושה ימים - או אם תסרבו לרכוש את המוצר במחירו הנכון - לא נהיה חייבים לספק את ההזמנה,
ובמקרה זה לא תהיינה לכם כל טענה כלפינו.

זמינות המוצרים במלאי
venia (venia.co.il) משתמשת במערכת ניהול מלאי מהמתקדמות בעולם, האתר והחנות מעודכנים באופן שוטף במצב המלאי העדכני. כל המוצרים המוצגים באתר נמצאים במלאי וזמינים לרכישה, אלא אם צויין אחרת בדף המוצר.
venia (venia.co.il) לא תהיה אחראית להצגה ו/או מסירה של מידע לא נכון בשל באג בתוכנה ו/או תקלת חומרה ו/או תוכנה ו/או תקשורת ו/או טעות אנוש בין אתר האינטרנט לבין מערכת המלאי.

תנאי תשלום
venia (venia.co.il) תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנתם בתוספת דמי הטיפול ומשלוח על פי המפורסם באמצעות כרטיס האשראי שנמסר בעת תהליך ההזמנה באתר.
כרטיס האשראי יחויב על פי מספר התשלומים שבחרתם בשלב התשלום, החל ממועד החיוב החודשי הקרוב.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים
ניתן להחזיר את המוצרים שרכשתם עד 7 ימים מיום קבלתם, וזאת רק בתנאי שלא נפתחה אריזתם המקורית של המוצרים ו/או אריזת הניילון שעוטפת אותם, והאריזה והמוצר במצב חדש ללא פגיעות.
בעת החזרת המוצר תקבלו את כספכם בחזרה בניכוי דמי טיפול ומשלוח. venia (venia.co.il) שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, עד לגובה של 100 ש"ח על פי חוקי הגנת הצרכן.

מוצרים פגומים
מוצרים פגומים יוחלפו במוצרים דומים. במקרה של מוצר פגום, אין להשתמש בו ויש להשיבו אלינו.
venia (venia.co.il) לא תישא באחריות כלשהי בגין תקלות או שיבושים במשלוח.

venia (venia.co.il) אינה נושאת באחריות לטיב המוצרים, ואינה מתחייבת לתוצאות כל שהן. במקרה שרכשתם מוצרים פגומים זכותכן היחידה היא להחליפם או לקבל את כספכם בחזרה, כמפורט בהסכם זה.
venia (venia.co.il) לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים או לא ענו על הציפיות שלכם.

דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז, במדינת ישראל.

סל הקניות